Status Zamówienia

7. Zwroty

7.1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" każdy Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Sklep tlumikizywiec.pl  powyższy termin wydłuża do 15 dni.
7.2. Powyższe prawo dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.
7.3. Zwrot może nastąpić tylko w przypadku, gdy zwracany towar nie był używany, nie jest zniszczony lub uszkodzony.
7.4. W celu dokonania zwrotu Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu celem wyjaśnienia całej procedury i uzyskania formularza zwrotu.
7.5. Aby dokonać zwrotu Klient zobowiązany jest zapakować zwracany towar w sposób bezpieczny, dołączyć formularz zwrotu oraz dowód zakupu i wysłać niezwłocznie na adres sklepu, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
7.6. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
7.7. Sklep tlumikizywiec.pl  zobowiązuje się zwrócić kwotę równą wartości zwracanego towaru na podany rachunek bankowy w terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania przesyłki. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy poniesione przez Klienta.


  

8. Reklamacje

8.1. Przed wysłaniem każdy towar jest dokładnie sprawdzany, aby był wolny od wad i spełniał wymagania Klienta.
8.2. Wszystkie oferowane produkty posiadają gwarancje ich producenta.
8.3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia sklepu w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową, gdy w dostarczonym towarze stwierdzi uszkodzenie mechaniczne powstałe w trakcie transportu, niezgodność ilościową i/lub jakościową w stosunku do złożonego zamówienia lub wadę fabryczną.
8.4 Klient powinien skontaktować z obsługą sklepu w celu uzgodnienia postępowania reklamacyjnego.
8.5. Reklamowany towar Klient zobowiązany jest przesłać przesyłką pocztową ekonomiczną na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura) i formularz reklamacyjny. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
8.6. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez sklep.
8.7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy lub, jeśli nie będzie to możliwe, zostanie zwrócona wartość towaru na rachunek bankowy Klienta. Zwrot kosztów odesłania towaru poniesionych przez Klienta zostanie dokonany w ciągu 5 dni od daty uwzględnienia reklamacji.

Copyright © 2024 Uklady Wydechowe. Powered by Downarowicz