Status Zamówienia

Regulamin sklepu internetowego tlumikizywiec.pl

1. Informacje ogólne
2. Ochrona danych osobowych
3. Polityka cenowa
4. Zamawianie towaru
5. Płatności
6. Wysyłka towaru
7. Zwroty
8. Reklamacje
9. Newsletter
10. Postanowienia końcowe

1. Informacje ogólne

1.1. Sklep internetowy tlumikizywiec.pl, znajdujący się pod adresem http://www.tlumikizywiec.pl, prowadzony jest przez firmę Układy Wydechowe Harat Eleonora, mającą swoją siedzibę pod adresem: ul. Łączna 8a, 34-300 Żywiec, NIP:  PL 553-000-77-45
1.2. Klient ma obowiązek zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu, co jest warunkiem dokonywania zakupów w sklepie internetowym tlumikizywiec.pl
1.3. Wszystkie znaki firmowe, towarowe, zdjęcia produktów użyte na stronach tlumikizywiec.pl są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane jedynie dla celów identyfikacyjnych.
1.4. Sklep internetowy tlumikizywiec.pl działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej za granicę.
 

2. Ochrona danych osobowych

2.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2.2. Sklep tlumikizywiec.pl z pozyskanymi danymi osobowymi postępuje zgodnie z prowadzoną Polityką Prywatności i z polskim prawem regulującym te kwestie. W szczególności nie wykorzystuje tych danych do celów innych niż związane z realizacją zamówień Klienta oraz nie udostępnia i nie odsprzedaje ich innym, nieuprawnionym podmiotom.
2.3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także usuwania.
2.4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie fałszywych danych osobowych.


3. Polityka cenowa

3.1. Wszystkie ceny podane w sklepie tlumikizywiec.pl wyrażane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
3.2. Sklep tlumikizywiec.pl zastrzega sobie prawo zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, a także wprowadzania i usuwania promocji, stosowania rabatów.
3.3. Cena towaru w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca i obowiązuje zarówno kupującego, jak i sprzedającego.
3.4. Ceny prezentowane przy towarach nie obejmują dodatkowych kosztów (np. koszt wysyłki, pobranie).


4. Zamawianie towaru

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym tlumikizywiec.pl składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep tlumikizywiec.pl  zastrzega sobie prawo wprowadzania przerw w funkcjonowaniu serwisu.
4.2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu przeznaczonego do tego celu formularza. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie umowy kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4.3. Zamówień dokonywać może jedynie osoba, która ukończyła 18 lat.
4.4. Do realizacji przekazywane są jedynie prawidłowo wypełnione zamówienia.
4.5. Sklep tlumikizywiec.pl l zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy wystąpią ku temu ważne powody.
4.6. Po złożeniu zamówienia w sklepie tlumikizywiec.pl , na podany przez kupującego adres e-mail, wysyłana jest wiadomość o zawartej transakcji. Aby potwierdzić złożone zamówienie należy kliknąć w podany w wiadomości link. Brak potwierdzenia po 24 godzinach skutkuje anulowaniem zamówienia.
4.7. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia lub dokonać w nim zmian na każdym etapie realizacji do momentu wysłania zamówionego towaru do Klienta. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się, za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie, z obsługą sklepu.
4.8. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00. O każdym etapie realizacji Klient informowany jest za pomocą poczty elektronicznej.
4.9. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
4.10. Do każdej transakcji wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura).
4.11. Zamówienie może zostać wstrzymane w przypadku braku dostępności towaru w magazynie. W takim wypadku obsługa sklepu niezwłocznie kontaktuje się z Klientem celem ustalenia warunków realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie terminu oczekiwania lub anulowanie całego zamówienia).


  

5. Płatności

5.1. Sklep tlumikizywiec.pl  umożliwia dwie sposoby płatności za zamówiony towar:
a) pobranie - zapłatę uiszcza się gotówką w momencie odbioru przesyłki pracownikowi Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej;
b) przelew - płatność realizowana w placówce banku, poczty lub poprzez system bankowości internetowej na konto sklepu;
5.2. Płatność powinna wpłynąć na konto sklepu w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane chyba, że Klient poinformuje obsługę sklepu o potrzebie wydłużenia czasu oczekiwania na wpłynięcie zapłaty.


  

6. Wysyłka towaru

6.1. Sklep tlumikizywiec.pl  dostarcza zamówiony towar za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.
6.2. Towar wysyłany jest po otrzymaniu zapłaty (nie dotyczy pobrania).
6.3. Towar wysyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia.
6.4. Sklep tlumikizywiec.pl  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


 

7. Zwroty

7.1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" każdy Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Sklep tlumikizywiec.pl  powyższy termin wydłuża do 15 dni.
7.2. Powyższe prawo dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.
7.3. Zwrot może nastąpić tylko w przypadku, gdy zwracany towar nie był używany, nie jest zniszczony lub uszkodzony.
7.4. W celu dokonania zwrotu Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu celem wyjaśnienia całej procedury i uzyskania formularza zwrotu.
7.5. Aby dokonać zwrotu Klient zobowiązany jest zapakować zwracany towar w sposób bezpieczny, dołączyć formularz zwrotu oraz dowód zakupu i wysłać niezwłocznie na adres sklepu, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
7.6. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
7.7. Sklep tlumikizywiec.pl  zobowiązuje się zwrócić kwotę równą wartości zwracanego towaru na podany rachunek bankowy w terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania przesyłki. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy poniesione przez Klienta.


  

8. Reklamacje

8.1. Przed wysłaniem każdy towar jest dokładnie sprawdzany, aby był wolny od wad i spełniał wymagania Klienta.
8.2. Wszystkie oferowane produkty posiadają gwarancje ich producenta.
8.3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia sklepu w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową, gdy w dostarczonym towarze stwierdzi uszkodzenie mechaniczne powstałe w trakcie transportu, niezgodność ilościową i/lub jakościową w stosunku do złożonego zamówienia lub wadę fabryczną.
8.4 Klient powinien skontaktować z obsługą sklepu w celu uzgodnienia postępowania reklamacyjnego.
8.5. Reklamowany towar Klient zobowiązany jest przesłać przesyłką pocztową ekonomiczną na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura) i formularz reklamacyjny. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
8.6. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez sklep.
8.7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy lub, jeśli nie będzie to możliwe, zostanie zwrócona wartość towaru na rachunek bankowy Klienta. Zwrot kosztów odesłania towaru poniesionych przez Klienta zostanie dokonany w ciągu 5 dni od daty uwzględnienia reklamacji.


 

9. Newsletter

9.1. Zapisanie się na listę subskrybentów Newsletter jest dobrowolne.
9.2. Wiadomości Newsletter wysyłane są na podany adres poczty elektronicznej.
9.3. Sklep zobowiązuje się do wysyłania jedynie najważniejszych informacji o promocjach, nowościach i dotyczących funkcjonowania sklepu.
9.4. Subskrybent Newsletter ma możliwość wypisania się z listy w dowolnym momencie.


 

10. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".
10.2. Towary prezentowane w sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
10.3. Sklep tlumikizywiec.pl  dołożył wszelkich starań, aby prezentowane opisy towarów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantuje jednak, że nie zawierają one błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Zastrzega się również możliwość różnic w wyglądzie opakowań miedzy produktami zakupionym, a tymi prezentowanymi na zdjęciach.
10.4. Sklep tlumikizywiec.pl  zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze złego użytkowania zakupionych produktów, niezgodnie z ich przeznaczeniem, a także inne wypadki losowe spowodowane ich użyciem.
10.5. Sklep tlumikizywiec.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie tlumikizywiec.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
10.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.10.2011 roku.

 

Powrót
Copyright © 2024 Uklady Wydechowe. Powered by Downarowicz