Status Zamówienia

 

Bezpieczeństwo to dla nas priorytet!

Zależy nam na Waszym zaufaniu, dlatego kwestie bezpieczeństwa są dla nas niezwykle istotne.
Bezpieczeństwo w sklepie internetowym odnosi się przede wszystkim do dwóch obszarów - bezpieczeństwo przesyłanych danych i ochrona płatności.

Bezpieczeństwo przesyłanych danych

Poufność podawanych przez Ciebie danych zapewnia wykorzystywany przez nas protokół SSL(Secure Socket Layer v3). Certyfikatem tym objęte są wszystkie strony, które w jakikolwiek sposób biorą udział w przesyłaniu danych pomiędzy Twoim komputerem, a naszym serwerem. Są to:
  • formularz zamówienia
  • formularz rejestracji konta klienta
  • formularz logowania do konta klienta
  • strona "Moje konto"
  • formularz przypomnienia hasła

Protokół SSL ma za zadanie zakodowanie danych przed ich wysłaniem i po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu ich dekodowanie. Analogiczna sytuacja ma miejsce w odwrotnym kierunku. Zabezpiecznie to jest niezwykle trudne do złamania.

Bezpieczeństwo płatności

Zagwarantowane jest w każdej z udostępnionych metod zapłaty:
  • pobranie - za towar płacisz gotówką dopiero przy odbiorze
  • przelew - za bezpieczeństwo odpowiada Twój bank, który stosuje zaawansowane sposoby zabezpieczeń (np. szyfrowanie SSL)

 

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest: UKŁADY WYDECHOWE Eleonora Harat z siedzibą w Żywcu 34-300 przy ul. Łącznej 8a Numer NIP: 553-000-77-45. Numer telefonu: 33 861-41-12;

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Eleononora Harat, tel. 33 861-41-12;

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT na cele świadczenia usług hostingu;

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

 

 

 

 

Powrót
Copyright © 2024 Uklady Wydechowe. Powered by Downarowicz